Op jouw persoonlijke Vodafone-pagina kun je allerlei zaken regelen met betrekking tot het abonnement, waaronder het opvragen en inzien van je maandelijkse facturen. Hou er rekening mee dat de eerste factuur van Vodafone hoger of lager kan uitvallen dan je in eerste instantie had verwacht. Als de factuur lager uitvalt, dan komt dit vaak doordat het een ‘gebroken’ maand is. Je wordt gefactureerd vanaf de datum dat jouw Vodafone-abonnement ingaat, tot het einde van de factuurmaand. Wanneer de factuur hoger uitvalt, komt dit vaak door de aansluitkosten die de provider in rekening brengt.