Als het abonnement bij jouw huidige provider binnen 2 maanden afloopt, is het mogelijk om nummerbehoud aan te vragen voor een nieuw Tele2-abonnement. Nummerbehoud moet minimaal één maand van tevoren worden aangevraagd in verband met de opzegtermijn. Wanneer je zelf al bij de provider hebt opgezegd, geldt deze opzegtermijn niet en kan het nummerbehoud eerder plaatsvinden. Het te behouden nummer dient nog wel minimaal 21 dagen actief te zijn. Wanneer de aanvraag door de nieuwe provider is goedgekeurd, ontvang je wel alvast jouw bestelling.

Bij goedkeuring van het nummerbehoud, gaat het nieuwe abonnement in op de dag dat jouw oude abonnement niet meer bereikbaar is. De aangevraagde datum vind je op de factuur die je van ons ontvangt achter 'ingangsdatum'.  De provider zet ook jouw huidige contract automatisch stop. Tele2 houdt je schriftelijk en/of per sms op de hoogte van de datum waarop jouw telefoonnummer wordt overgezet en andere noodzakelijke informatie. Dit is ook de bevestiging dat jouw huidige abonnement zal stoppen vanaf die datum. Bij nummerbehoud wordt het te behouden telefoonnummer altijd overgezet op werkdagen.

Als je na 2 weken nog geen bericht hebt ontvangen over het nummerbehoud dan kun je contact opnemen met de afdeling nummerbehoud van Tele2: 015-2516968. Wanneer het nummerbehoud is afgewezen, zal het huidige abonnement blijven doorlopen en zal Tele2 automatisch een nieuw telefoonnummer koppelen aan het nieuwe abonnement. Let op: om dubbele abonnementskosten te voorkomen moet je het huidige abonnement zelf opzeggen als het nummerbehoud niet is geslaagd.

Als je overstapt op een smartphone met een ander type simkaart, is het mogelijk om na ontvangst van de nieuwe smartphone een simkaartwissel aan te vragen bij jouw huidige provider. Je kunt dan direct gebruikmaken van de nieuwe telefoon in combinatie met jouw huidige abonnement. Wanneer je een simkaartwissel aanvraagt willen wij je vriendelijk verzoeken het nieuwe simkaartnummer ook aan ons door te geven. Wij kunnen er dan voor zorgen dat de nieuwe provider beschikt over het nieuwe simkaartnummer voor het nummerbehoud.