Op jouw persoonlijke Mijn Telfort-pagina kun je allerlei zaken regelen met betrekking tot het abonnement, waaronder het opvragen en inzien van jouw maandelijkse facturen. Hou er rekening mee dat de eerste factuur van Telfort hoger of lager kan uitvallen dan je in eerste instantie had verwacht. Indien de factuur lager uitvalt, dan betreft het vaak een ‘gebroken’ maand. Je wordt gefactureerd vanaf de datum dat jouw Telfort-abonnement ingaat, tot het einde van de factuurmaand. Wanneer de factuur hoger uitvalt, komt dit vaak door de aansluitkosten die de provider in rekening brengt.