Op al onze producten is de wettelijke garantie van toepassing. Dit wil zeggen dat een product moet functioneren zoals je er in alle redelijkheid van mag verwachten. Als blijkt dat dit niet het geval is, kan je dit bij ons laten controleren en het product ter reparatie aanbieden. Het kan ook zijn dat op je aankoop ook garantie wordt gegeven door de fabrikant. Onder deze garantie vallen defecten die je niet zelf kan voorkomen, zoals softwareproblemen of productiefouten. De fabrieksgarantie doet in ieder geval niks af aan de wettelijke garantierechten die je als consument hebt.