Bij een abonnement hoort ook het betalen van de maandelijkse factuur. Op je persoonlijke Vodafone-pagina kan je je maandelijkse facturen bekijken. Houd er rekening mee dat de eerste factuur van Vodafone hoger of lager kan uitvallen dan je in eerste instantie had verwacht. Als de factuur lager uitvalt, dan komt dit vaak doordat het een ‘gebroken’ maand is. Je wordt gefactureerd vanaf de datum dat jouw Vodafone-abonnement ingaat, tot het einde van de factuurmaand. Wanneer de factuur hoger uitvalt, komt dit vaak door de aansluitkosten die de provider in rekening brengt. Om ervoor te zorgen dat je niet ongemerkt te veel betaalt, hebben wij een aantal handige tips die jou kunnen helpen om je facturen beter te begrijpen.

1. Pak je contract van Mobiel.nl erbij
In je contract staan een aantal belangrijke zaken opgesomd die je nodig hebt om je factuur te begrijpen. Schrijf voor jezelf het maandbedrag van je abonnement (pag. 2) en de eventuele toestelafbetaling (pag. 3) apart op.


2. Controleer de periode van de factuur

In dit voorbeeld is te zien dat de factuur 2 maanden betreft. Het gaat om de volgende perioden:

  • 02-01-2018 t/m 31-01-2018
  • 01-02-2018 t/m 28-02-2018

Dit betekent dat het bedrag hoger zal uitvallen doordat er twee maanden tegelijk worden gefactureerd. Heb je een factuur die één maand of minder dan een maand betreft, dan gaat het om het aantal dagen wat gefactureerd wordt.
Bijvoorbeeld: 24-01-2018 t/m 31-01-2018  = 8 dagen.

3. Bereken het factuurbedrag aan de hand van je contract
Aan de hand van de eerder opgeschreven bedragen van je contract kan je de factuurbedragen berekenen. In dit geval gaat het om:

Abonnement: € 28,- p.m.
Toestelkrediet: € 28,- p.m.

Voor de berekening gebruik je de volgende formule:
Bedrag per maand / aantal dagen van de maand X het aantal dagen in gebruik

Voorbeeld:
Januari
Abonnement: € 28,-  / 31 dagen X 30 dagen = € 27,10
Toestelkrediet: € 28,- / 31 dagen X 30 dagen = € 27,10

Februari:
Abonnement: € 28,- / 28 dagen X 28 dagen = € 28,-
Toestelkrediet: € 28,- / 28 dagen X 28 dagen = € 28,-

Totale kosten:
Abonnement: € 27,10 + 28,- = € 55,10
Toestelkrediet: € 27,10 + 28,- = € 55,10

*Let op, de provider werkt met exactere gegevens i.p.v. volledig afgeronde bedragen.

4. Controleer de factuur

Bij stap 3 hebben we de bedragen uitgerekend. Deze bedragen kunnen we nu controleren met de bedragen op de factuur. Hierin zijn de abonnementskosten en de toestelafbetaling van elkaar gescheiden. Zoals te zien wijken de abonnementskosten iets af van het berekende bedrag. Dit kan komen doordat de provider voor het abonnement niet naar geheel afgeronde dagen.

5. Klopt je bedrag niet?
Dit kan komen doordat je bij het bestellen van je abonnement hebt aangegeven dat je voor een korting in aanmerking komt, waarvan achteraf blijkt dat dit niet het geval is. Wanneer het systeem van de provider niet herkent dat jij deze korting dient te krijgen kan dit niet meegenomen worden in je facturatie. Hoe kom je hierachter? Bereken, zoals in stap 3, de prijzen met en zonder korting. Op deze manier kom je erachter of de korting wel of niet wordt berekend.

6. Waarom ontvang ik geen Ziggo-korting?
Als je geen Ziggo-korting krijgt kan het zijn dat het Vodafone-systeem niet doorheeft dat je deze zou moeten ontvangen. Wij raden je aan om hiervoor contact op te nemen met de klantenservice van Vodafone.

Wil je meer uitleg over je Vodafone-factuur? Bekijk dan de uitleg van Vodafone