Bij een mobiel abonnement hoort ook het betalen van de maandelijkse factuur. Op jouw persoonlijke account bij Tele2 kun je de maandelijkse facturen bekijken. Houd er rekening mee dat de eerste factuur van Tele2 hoger of lager kan uitvallen dan je in eerste instantie had verwacht. Als de factuur lager uitvalt, dan heeft dit vaak te maken met een ‘gebroken’ maand. Je wordt namelijk gefactureerd vanaf de datum dat jouw Tele2-abonnement ingaat, tot het einde van de factuurmaand. Wanneer de factuur hoger uitvalt komt dit vaak door de aansluitkosten die de provider in rekening brengt. Om ervoor te zorgen dat je niet ongemerkt te veel betaalt, hebben wij een aantal handige tips die jou kunnen helpen om je facturen beter te begrijpen.

1. Pak je contract van Mobiel.nl erbij.
In je contract staan een aantal belangrijke zaken opgesomd die je nodig hebt om je factuur te begrijpen. Schrijf voor jezelf het maandbedrag van je abonnement (pag. 2) en de eventuele toestelafbetaling (pag. 3) apart op.2. Controleer de periode van de factuur

In dit voorbeeld is te zien dat het gaat om één maand. Dit gaat om de periode 09-12-2017 t/m 08-01-2018.
3. Bereken het factuurbedrag aan de hand van je contract.
Aan de hand van eerder opgeschreven bedragen van je contract kan je de factuurbedragen berekenen.  In dit geval gaat het om:
Abonnement: 11,- per maand
Toestelkrediet: 14,- per maand
Voor de berekening gebruik je de volgende formule:
Bedrag per maand / aantal dagen van de maand X het aantal dagen in gebruik
Voorbeeld:
Januari:
Abonnement: € 11-, / 31 dagen X 30 dagen = € 10,65
Toestelkrediet: € 14-, / 31 dagen X 30 dagen = € 13,55

Februari:
Abonnement: € 11-, / 28 dagen X 28 dagen = € 11-,
Toestelkrediet: € 14-, / 28 dagen X 28 dagen = € 14-,

Totale kosten:
Abonnement: € 10,65 + 11-, = € 21,65
Toestelkrediet: € 13,55 + 14-, = € 27,55-,

*Let op, de provider werkt met exactere gegevens i.p.v. volledig afgeronde bedragen.

4. Controleer de factuur


Bij stap 3 hebben we de bedragen uitgerekend. Deze bedragen kunnen we nu controleren met de bedragen op de factuur. Op de factuur staan het maandelijkse toestelkrediet ook weer gescheiden van het abonnement, net als op het contract. Wanneer je verlengt kan het voorkomen dat je tweemaal de volgende sectie ziet met verschillende prijzen:

Dit komt meestal doordat een verlenging in veel gevallen midden in de maand actief wordt. Hierdoor betaal je een gedeelte van de maand nog je oude abonnement. In vrijwel alle gevallen is de eerst vermelde abonnementsbundel de oude vorm (het oude abonnement) en de tweede je nieuwe abonnement (verlenging).

5. Klopt je bedrag niet?
Dit kan komen doordat je factuur een samengestelde factuur betreft. Kijk hiervoor bij stap 3 wat dit inhoud. Mocht dit niet het geval zijn, of mochten de prijzen toch afwijken, dan kan je bij Tele2 navragen hoe dit komt. 

Wil je meer uitleg wilt over je Tele2-factuur? Bekijk dan de uitleg van Tele2.