Bij een abonnement hoort ook het betalen van de maandelijkse factuur. Op je persoonlijke account bij hollandsnieuwe kun je allerlei zaken regelen met betrekking tot het abonnement, waaronder het bekijken van je maandelijkse facturen. Als deze niet klopt, is dat natuurlijk erg vervelend. Om ervoor te zorgen dat je niet ongemerkt te veel betaalt, hebben wij een aantal handige tips die jou kunnen helpen om je facturen beter te begrijpen.

1. Pak je contract van Mobiel.nl erbij.
In je contract staan een aantal belangrijke zaken opgesomd die je nodig hebt om je factuur te begrijpen. Schrijf voor jezelf het maandbedrag van je abonnement (pag.2) en de eventuele toestelafbetaling (pag.3) apart op.

 2. Controleer de periode van de factuur.

In dit voorbeeld is te zien dat het gaat om één maand. Dit gaat om de periode 06-01-2018 t/m 05-02-2018.

3. Bereken het factuurbedrag aan de hand van je contract.
Aan de hand van eerder opgeschreven bedragen van je contract kan je de factuurbedragen berekenen.  In dit geval gaat het om

Abonnement: 10,- per maand

Toestelkrediet: 13,- per maand

Voor de berekening gebruik je de volgende formule:
Bedrag per maand / aantal dagen van de maand X het aantal dagen in gebruik

Voorbeeld:
Januari:
Abonnement: € 10,- / 31 dagen X 31 dagen = € 10,-
Toestelkrediet: € 13,- / 31 dagen X 31 dagen = € 13,-

Voor een samengestelde factuur gebruik je dezelfde formule. Stel, de factuurperiode loopt van 02-01-2018 t/m 28-02-2018, dan omvangt de factuur 1 maand en 28 dagen. Het te factureren bedrag kan je dan als volgt berekenen:

Voorbeeld:
Januari:
Abonnement: € 10,- / 31 dagen X 30 dagen = € 9,68
Toestelkrediet: € 13,- / 31 dagen X 30 dagen = € 12,58
Februari:
Abonnement: € 10,- / 28 dagen X 28 dagen = € 10,-
Toestelkrediet: € 13,- / 28 dagen X 28 dagen = € 13,-

Totale kosten:
Abonnement: € 9,68 + 10,- = € 19,68
Toestelkrediet: € 12,58 + 13,- = € 25,58

*Let op, de provider werkt met exactere gegevens i.p.v. volledig afgeronde bedragen.

4. Controleer de factuur


Bij stap 3 hebben we de bedragen uitgerekend. Deze bedragen kunnen we nu controleren met de bedragen op de factuur. Op de factuur staan het maandelijkse toestelkrediet ook weer gescheiden van het abonnement, net als op het contract.

De eerste maandfactuur wordt niet door hollandsnieuwe afgeschreven maar door ons. Hierdoor ziet je eerste factuur er als volgt uit:

Het eerste maandbedrag wordt door ons ongeveer 7 dagen na de bekende ingangsdatum van je rekening afgeschreven. Hollandsnieuwe factureert altijd op de 21e van elke maand.

5. Klopt je bedrag niet?
Dit kan komen doordat je factuur een samengestelde factuur betreft. Kijk hiervoor bij stap 3 wat dit inhoudt. Mocht dit niet het geval zijn, of mochten de prijzen toch afwijken, kan je bij hollandsnieuwe navragen waar dit aan ligt.

6. Hollandsnieuwe heeft ook de eerste maand gefactureerd.
Hollandsnieuwe incasseert het maandbedrag aan het begin van elke maand. Hierdoor kan het erop lijken alsof je de eerste maand dubbel betaalt. Je kan dit controleren door goed te kijken naar de factuurperiode en wat er op je factuur staat. Op je eerste maandfactuur hoort de aankondiging te staan dat de eerste maandfactuur op de aankoopfactuur staat.