Bij een mobiel abonnement hoort ook het betalen van de maandelijkse factuur. Op jouw persoonlijke account bij Telfort kun je de maandelijkse facturen bekijken. Houd er rekening mee dat de eerste factuur van Telfort hoger of lager kan uitvallen dan je in eerste instantie had verwacht. Als de factuur lager uitvalt, dan heeft dit vaak te maken met een ‘gebroken’ maand. Je wordt namelijk gefactureerd vanaf de datum dat jouw Telfort-abonnement ingaat, tot het einde van de factuurmaand. Wanneer de factuur hoger uitvalt komt dit vaak door de aansluitkosten die de provider in rekening brengt. Om ervoor te zorgen dat je niet ongemerkt te veel betaalt, hebben wij een aantal handige tips die jou kunnen helpen om je facturen beter te begrijpen.

1. Pak je contract van Mobiel.nl erbij

In je contract staan een aantal belangrijke zaken opgesomd die je nodig hebt om je factuur te begrijpen. Schrijf voor jezelf het maandbedrag van je abonnement (pag. 2) en de eventuele toestelafbetaling (pag. 3) apart op.2. Controleer de periode van de factuurIn dit voorbeeld is te zien dat de factuur 1,5 maand omvangt. Dit gaat om de volgende perioden:

  • 24-07-2017 t/m 01-08-2017
  • 01-08-2017 t/m 01-09-2017

Dit betekent dat het bedrag hoger zal uitvallen doordat er 1,5 maand tegelijk gefactureerd wordt. Heb je een factuur over 1 maand of minder dan een maand dan gaat het om het aantal dagen wat gefactureerd wordt.

Bijvoorbeeld: 24-01-2018 t/m 31-01-2018  = 8 dagen.

3. Bereken het factuurbedrag aan de hand van je contract
Aan de hand van de eerder opgeschreven bedragen van je contract kan je de factuurbedragen berekenen. In dit geval gaat het om:
Abonnement: € 19-, p.m. (met korting: € 15-,)
Toestelkrediet: € 20-, p.m.

Voor de berekening gebruik je de volgende formule:

Bedrag per maand / aantal dagen van de maand X het aantal dagen in gebruik

Voorbeeld:
Juli
Abonnement: € 19-, / 31 dagen X 8 dagen = € 4,90
Toestelkrediet: € 20-, / 31 dagen X 8 dagen = € 5,16

Augustus:
Abonnement: € 19-, / 31 dagen X 31 dagen = € 19-,
Toestelkrediet: € 20-, / 31 dagen X 31 dagen = € 20-,

Korting:
Normaal: € 4-, (Normaaltarief – Actietarief)
Juli: € 4-, / 31 dagen * 8 dagen = € 1,03
Augustus: € 4-, / 31 dagen * 31 dagen = € 4-,

Totale kosten:
Abonnement: € 4,90 + 19-, = € 13,90
Toestelkrediet: € 5,16 + 20-, = € 55,10
Korting: € 1,03 + € 4-, = € 5,03

*Let op, de provider werkt met exactere gegevens i.p.v. volledig afgeronde bedragen.

4. Controleer de factuur

In het oranje staat de toestelafbetaling. Deze is volgens onze berekeningen bij stap 3 gefactureerd. In het geel zien we van beide perioden de abonnementsbedragen. Hier zien we dat Telfort de normale tarieven heeft gefactureerd. Dit komt doordat Telfort in een aparte tabel de kortingen verrekend. Dit is te zien onder de kop ‘Toelichting overige verrekeningen’.We zien in het geel gemarkeerd het kortingsbedrag staan dat we bij stap 3 ook hebben berekend. In dit geval worden er nog aansluitkosten berekend, waardoor het totaalbedrag alsnog in de plus uitkomt i.p.v. als korting.

5. Het bedrag klopt niet

Dit kan komen doordat je bij het bestellen van je abonnement hebt aangegeven dat je voor een korting in aanmerking komt waarvan achteraf blijkt dat dit niet het geval is. Wanneer het provider systeem niet herkent dat jij deze korting dient te krijgen kan dit niet meegenomen worden in je facturatie. Hoe kom je hierachter? Bereken, zoals in stap 3, de prijzen met en zonder korting. Op deze manier kom je erachter of de korting wel of niet wordt berekend.

6. Geen Telfort Thuis-korting
Als je geen Telfort Thuis-korting krijgt, kan het zijn dat het Telfort systeem niet doorheeft dat je deze behoort te ontvangen. Wij raden je aan om hiervoor contact op te nemen met de klantenservice van Telfort.

Wil je meer uitleg over je factuur van Telfort? Bekijk dan de uitleg van Telfort.