Bij een mobiel abonnement hoort ook het betalen van de maandelijkse factuur. Op jouw persoonlijke account van KPN kun je de maandelijkse facturen bekijken. Houd er rekening mee dat de eerste factuur van KPN hoger of lager kan uitvallen dan je in eerste instantie had verwacht. Als de factuur lager uitvalt, dan heeft dit vaak te maken met een ‘gebroken’ maand. Je wordt namelijk gefactureerd vanaf de datum dat jouw KPN-abonnement ingaat, tot het einde van de factuurmaand. Wanneer de factuur hoger uitvalt komt dit vaak door de aansluitkosten die de provider in rekening brengt. Om ervoor te zorgen dat je niet ongemerkt te veel betaalt, hebben wij een aantal handige tips die jou kunnen helpen om je facturen beter te begrijpen.

1. Pak je contract van Mobiel.nl erbij
In je contract staan een aantal belangrijke zaken opgesomd die je nodig hebt om je factuur te begrijpen. Schrijf voor jezelf het maandbedrag van je abonnement (pag.2) en de eventuele toestelafbetaling (pag.3) apart op.

2. Controleer de periode van de factuur

In dit voorbeeld is te zien dat het gaat om één maand. Dit gaat om de periode 28-02-2018 t/m 31-03-2018

3. Bereken het factuurbedrag aan de hand van je contract
Aan de hand van eerder opgeschreven bedragen van je contract kan je de factuurbedragen berekenen. In dit geval gaat het om:
Abonnement: 15,- per maand
Toestelkrediet: 10,- per maand

Voor de berekening gebruik je de volgende formule:
Bedrag per maand / aantal dagen van de maand X het aantal dagen in gebruik

Voorbeeld:
Maart
Abonnement: € 15,- / 31 dagen X 31 dagen = € 15,-
Toestelkrediet: € 10,- / 31 dagen X 31 dagen = € 10,-

Voor een samengestelde factuur gebruik je dezelfde formule. Stel, de factuurperiode loopt van 02-01-2018 t/m 28-02-2018, dan omvangt de factuur 1 maand en 28 dagen. Het te factureren bedrag kan je dan als volgt berekenen:

Voorbeeld:
Januari:
Abonnement: € 15-, / 31 dagen X 30 dag = € 9,68
Toestelkrediet: € 10-, / 31 dagen X 30 dag = € 12,58

Februari:
Abonnement: € 15-, / 28 dagen X 28 dagen = € 14,52-,
Toestelkrediet: € 10-, / 28 dagen X 28 dagen = € 9,68-,

Totale kosten:
Abonnement: € 9,68 + 15-, = € 19,68
Toestelkrediet: € 12,58 + 10-, = € 25,58-,

*Let op, de provider werkt met exactere gegevens i.p.v. volledig afgeronde bedragen.

4. Controleer de factuur

Bij stap 3 hebben we de bedragen uitgerekend. Deze bedragen kunnen we nu controleren met de bedragen op de factuur. Op de factuur staan het maandelijkse toestelkrediet ook weer gescheiden van het abonnement, net als op het contract.

Let bij het controleren van de factuur goed op de kortingen. Je krijgt vanuit KPN mogelijk een aantal kortingen doorberekend in je abonnement, deze staan als minbedrag vermeld i.p.v. dat deze verrekend zijn in het vaste maandtarief.

5. Klopt je bedrag niet?
Dit kan komen doordat je factuur een samengestelde factuur betreft. Kijk hiervoor bij stap 3 wat dit inhoudt. Mocht dit niet het geval zijn, of mochten de prijzen toch afwijken van wat normaal is, dan kan je bij KPN navragen dit aan ligt.

Wil je meer informatie over je KPN-factuur? Bekijk dan de uitleg van KPN.

6. Waarom krijg ik geen KPN compleet-korting?
Dat is erg vervelend. Dit kan komen doordat je niet aan de voorwaarden van KPN Compleet voldoet of dat het systeem van KPN dit onterecht niet registreert. In beide gevallen kan je contact opnemen met KPN om na te vragen wat je hieraan kunt doen.