Na je aankoop bij Mobiel.nl krijg je het verzoek een review achter te laten via een van de bekende reviewsites. De grootste daarvan is Trustpilot. Dit is een onafhankelijk platform waar reviews van consumenten gedeeld worden. Trustpilot geeft per review aan of deze geverifieerd is. Dit betekent dat het gecontroleerd is dat een echte klant van Mobiel.nl de review geschreven heeft. Voor meer informatie over het reviewbeleid van Trustpilot zie: Reviewbeleid Trustpilot

Je vindt hier de Trustpilot reviews van Mobiel.nl. Daarnaast zijn de reviews met informatie over specifieke producten via Trustpilot gepubliceerd op de website van Mobiel.nl. Deze zijn te vinden op de pagina's van de producten.