Op al onze producten is de wettelijke garantie van toepassing. Dit wil zeggen dat een product moet functioneren zoals je er in alle redelijkheid van mag verwachten. Als blijkt dat dit niet het geval is, kan je dit bij ons laten controleren en het product ter reparatie aanbieden. Telefoons hebben standaard een fabrieksgarantie van 24 maanden. Voor meegeleverde en gekochte accessoires gelden andere termijnen, deze vind je hier

Onder de fabrieksgarantie vallen defecten die je niet zelf kan voorkomen, zoals softwareproblemen of productiefouten. De oorspronkelijke factuurdatum blijft bepalend voor de garantietermijn; ook als het product in de tussentijd is gerepareerd of vervangen in een reparatiecentrum. Dit betekent dat de fabrieksgarantie op je telefoon na de reparatie weer ingaat tot 24 maanden vanaf de oorspronkelijke factuurdatum. Val-, stoot-, druk-, of waterschade valt altijd buiten de garantie. Tevens valt een reparatie buiten de garantie als je product geopend wordt door een derde, iemand die hiervoor geen toestemming heeft van de fabrikant. Je ontvangt in deze gevallen altijd een prijsopgave.