Op al onze producten is de wettelijke garantie van toepassing. Dit wil zeggen dat een product moet functioneren zoals je er in alle redelijkheid van mag verwachten. Als blijkt dat dit niet het geval is, kan je dit bij ons laten controleren en het product ter reparatie aanbieden. Telefoons hebben standaard een fabrieksgarantie van 24 maanden. Voor de accessoires die direct met de telefoon worden meegeleverd, zoals een oplader, headset of datakabel, geldt een garantietermijn van 6 maanden na aankoop. Onder de fabrieksgarantie vallen defecten die je niet zelf kan voorkomen, zoals softwareproblemen of productiefouten. De garantie doet in ieder geval niks af aan de wettelijke garantierechten die je als consument hebt. De oorspronkelijke factuurdatum blijft bepalend voor de garantietermijn; ook als het product in de tussentijd is gerepareerd of vervangen in een reparatiecentrum. De bovenstaande informatie over de fabrieksgarantie is niet van toepassing als de telefoon gebruikersschade heeft.