Gebruikersschade, zoals schade door vallen, stoten, of vocht, valt niet onder de algemene fabrieksgarantie van je telefoon. Als het reparatiecentrum gebruikersschade constateert, ontvang je een prijsopgave van de reparatiekosten. De kosten voor reparatie komen dan voor jouw rekening. Als je er voor kiest het toestel niet te laten repareren, kan je het toestel retour laten sturen. Hier zijn wel onderzoekskosten van € 40,- tot € 70,- aan verbonden. Je kan er ook voor kiezen om kosteloos afstand te doen van je telefoon.

Vochtschade

Door vochtschade wordt het binnenwerk van je telefoon aangetast. Vochtschade valt buiten de fabrieksgarantie en ontstaat door invloed van buitenaf. Schade door vocht ontstaat niet alleen als je je telefoon in het water laat vallen of in aanraking komt met andere vloeistof. Het kan ook ontstaan als je het toestel in een vochtige omgeving gebruikt, zoals in een badkamer, door sterke temperatuurschommelingen of door zweethanden. 

Valschade

Je telefoon laten vallen kan leiden tot schade aan het toestel; de verbinding tussen verschillende onderdelen in het toestel wordt dan verbroken. Het kan voorkomen dat er van de buitenkant geen schade zichtbaar is, maar dat de telefoon toch valschade heeft. Valschade valt buiten de fabrieksgarantie. 

Drukschade

Drukschade ontstaat door (hevige) druk op het toestel. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als je op het toestel gaat zitten. Net als bij valschade is drukschade niet altijd van buitenaf zichtbaar. Soms is het zichtbaar door verkleuringen of vlekken op het beeldscherm van je telefoon.  Meestal komt de schade tot uiting door het uitvallen van functies van het toestel. Ook drukschade valt buiten garantievoorwaarden.