Als je een abonnement wil afsluiten terwijl je onder bewindvoering of onder curatele staat, hebben we een aantal extra documenten nodig om je abonnement aan te vragen bij de provider. We hebben in dit geval de volgende documenten nodig:

  • Een kopie van het ondertekende contract door de contractant (degene die het abonnement wil afsluiten).
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de contractant (degene die het abonnement wil afsluiten).
  • Een iDEAL-betaling van € 0,01 met het opgegeven bankrekeningnummer tijdens het plaatsen van de bestelling
    óf
    een €0,01 overboeking met daarvan een digitaal betaalbewijs -bijvoorbeeld een screenshot- met daarop de naam en het rekeningnummer van de contractant. 
  • Een machtiging van de bewindvoerder op origineel briefpapier, waarin je als contractant wordt gemachtigd om een aanvraag voor een mobiel abonnement te doen. In deze machtiging moeten de naam en adresgegevens van de contractant worden opgenomen én een specificatie van het abonnement met de bedragen en het eventuele gekozen toestel. Let op: de machtiging moet ook voorzien zijn van een handtekening van de bewindvoerder.